Lượt truy cập: 73588
Đang trực tuyến: 4
   Thông báo, Thông tin nổi bật
Thông báo bán đấu giá 23 lô đất/thửa đất thuộc các điểm dân cư lẻ tẻ trên địa bàn xã Tịnh Phong
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất/thửa đất thuộc các điểm dân cư lẻ tẻ trên địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh do UBND xã Tịnh Phong...
Thông báo bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Kỳ
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chuyển giao,...

Thông báo bán đấu giá 12 lô đất thuộc dự án Khu dân cư Cầu Ông Tổng, thị trấn Sông Vệ và 26 lô đất Khu B thuộc dự án Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá quyền sử dụng do UBND thị trấn Sông Vệ chuyển giao bán đấu giá theo quy định.
Thông báo bán đấu giá 01 lô đất thuộc Khu dân cư nông thôn, xã Nghĩa Điền và 57 lô đất thuộc Khu dân cư Gò Dúi, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do UBND xã Nghĩa Điền và UBND xã Nghĩa Thắng chuyển giao đấu giá theo quy định, cụ thể:

  Tin tức, sự kiện      Xem thêm
()
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web