Lượt truy cập: 64456
Đang trực tuyến: 20
   Thông báo, Thông tin nổi bật
Thông báo bán đấu giá Khu đất hậu cần dịch vụ cảng cá thuộc dự án Xây dựng cầu cảng cá sông Trà Bồng
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê Khu đất hậu cần dịch vụ cảng cá thuộc dự án Xây dựng cầu cảng cá sông Trà Bồng tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, cụ thể như ...
Thông báo bán đấu giá 11 lô đất thuộc khu dân cư Ruộng Hỏa, thôn Nam Thuận, xã Bình Chương
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất thuộc khu dân cư Ruộng Hỏa, thôn Nam Thuận, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do UBND...

Thông báo bán đấu giá các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Tịnh
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá nguyên hiện trạng gói tài sản của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất nhựa Tân Tân đã được kê biên, định giá để bảo đảm thi hành...

  Tin tức, sự kiện      Xem thêm
()
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web