Lượt truy cập: 59845
Đang trực tuyến: 4
   Thông báo, Thông tin nổi bật
Thông báo bán đấu giá Tàu cao tốc Lý Sơn
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá Tàu khách cao tốc Lý Sơn đã qua sử dụng do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi chuyển giao bán đấu giá theo quy định...
Thông báo bán đấu giá tháo dỡ Nhà hội trường UBND xã Phổ Khánh
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) bán đấu giá nguyên hiện trạng tài sản theo hình thức tháo, phá, dỡ, thu dọn xà bần, thu hồi vật tư, vật liệu... Nhà hội trường UBND xã Phổ Khánh...

Thông báo bán đấu giá 06 lô đất tại Điểm dân cư Bắc Đồng Xít và 05 lô đất Điểm dân cư Đông Nam Đồng Xít, huyện Nghĩa Hành
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Nghĩa Hành chuyển giao bán đấu giá theo...
Thông báo bán đấu giá tài sản tháo dỡ 03 phòng chức năng, 02 phòng hành chính và 07 phòng học của Trường THCS Nguyễn Tự Tân
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá nguyên hiện trạng tài sản theo hình thức tháo, phá, dỡ, thu dọn xà bần, thu hồi vật tư, vật liệu... 03 phòng chức năng, 02 phòng...

  Tin tức, sự kiện      Xem thêm
()
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web