Lượt truy cập: 56679
Đang trực tuyến: 5
   Thông báo, Thông tin nổi bật
Thông báo bán đấu giá Tàu Bạch Hổ 02, hô hiệu: XVSQ
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá, thanh lý tài sản theo hình thức nguyên hiện trạng 01 chiếc tàu diesel - tàu kéo do Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng...
Thông báo bán đấu giá 37 lô đất Điểm dân cư nông thôn Cây Lim, xã Tịnh Bình
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 37 lô đất ở thuộc Điểm dân cư nông thôn Cây Lim, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây...

Thông báo án đấu giá quyền sử dụng 125 m2 đất
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá tài sản, để bảo đảm thu hồi nợ là quyền sử dụng 125 m2 đất thuộc thửa đất số 1910, tờ bản đồ 06; địa chỉ: Thôn Điền Hòa,...
Thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá tài sản chung của bà Huỳnh Thị Nhỏ và ông Nguyễn Công Cát là quyền sử dụng đất nông nghiệp do Chi cục Thi hành án dân sự huyện...

  Tin tức, sự kiện      Xem thêm
()
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web