Lượt truy cập: 80382
Đang trực tuyến: 3
   Thông báo, Thông tin nổi bật
Thông báo đấu giá 03 lô gỗ của Hạt kiểm lâm Mộ Đức
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Người có tài sản đấu giá:...
Thông báo đấu giá 13 lô đất/thửa đất thuộc các điểm dân cư lẻ tẻ trên địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất/thửa đất thuộc các điểm dân cư lẻ tẻ trên địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh do UBND xã Tịnh Phong...

Thông báo đấu giá các lô đất thuộc 04 khu dân cư trên địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ngãi - Số 15, đường Nguyễn Thiệu, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức - Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá Tàu cao tốc Lý Sơn
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá Tàu khách cao tốc Lý Sơn đã qua sử dụng do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi chuyển giao bán đấu giá theo quy định...

  Tin tức, sự kiện      Xem thêm
()
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web