Lượt truy cập: 93978
Đang trực tuyến: 1
   Thông báo, Thông tin nổi bật
Thông báo đấu giá Nhà máy xử lý cành, lá cây quế thành tinh dầu Trà Bồng
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 27 lô đất thuộc Khu dân cư Gò Dúi, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông báo đấu giá 19 lô khu A và 15 lô đất Khu B thuộc dự án: Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 05 lô đất/thửa đất thuộc các điểm dân cư lẻ tẻ trên địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (nay là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp - Sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất/thửa đất thuộc các điểm...

  Tin tức, sự kiện      Xem thêm
()
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web