Lượt truy cập: 90237
Đang trực tuyến: 18
Thông báo đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng thuộc thửa đất số 215; tờ bản đồ số 04; diện tích 1.942m2 của Công ty xe khách miền Trung (6/12/2017)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ là thửa đất 215; tờ bản đồ 04; diện tích 1942m2 của Công ty xe khách Miền Trung do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi chuyển giao theo quy định, cụ thể như sau:
Thông báo đấu giá nhà và đất thuộc thửa đất số 66, tờ bản đồ số 07; địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi (28/11/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá nguyên hiện trạng 01 Máy phát điện HIMOINSA động cơ Yanmar HYW 20 T5 21KVA V400/50Hz (28/11/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 12 lô tài sản của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi (28/11/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 03 lô đất thuộc khu tái định cư các công trình xây dựng trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng (28/11/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá thanh lý lô vật tư Refractory của nhà sản xuất Plibrico và Calderys còn dư thừa sau BDTT lần 3 (22/11/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá nhà và đất thuộc thửa đất số 3019, tờ bản đồ số 10; địa chỉ thửa đất: Xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; nhà và đất thuộc 04 thửa đất thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi (22/11/2017)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi chuyển giao, cụ thể:
Thông báo đấu giá 10 lô đất thuộc dự án: Khu dân cư phía Nam UBND thị trấn La Hà và lô số 69 thuộc dự án: Chỉnh trang đô thị và quy hoạch Khu dân cư phía Nam trường Đại học Tài chính - Kế toán (22/11/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá nhà và đất thuộc thửa đất số 708, tờ bản đồ số 04; địa chỉ: Tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa (22/11/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá nhà với đất thuộc thửa đất số 1542, tờ bản đồ số 2; thửa đất số 345, tờ bản đồ số 8, thôn Tân An, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi (22/11/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá Thửa đất số 3180, tờ bản đồ số 03; địa chỉ: Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; diện tích: 123 m2 (22/11/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá Thửa đất số 1857, tờ bản đồ số 01; địa chỉ thửa đất: Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; diện tích: 361 m2 (22/11/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá quyền sử dụng 11 lô tại Khu dân cư tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (22/11/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Kỳ (22/11/2017)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chuyển giao, gồm:
Thông báo đấu giá 07 lô đất thuộc Điểm dân cư nông thôn Cây Lim, xã Tịnh Bình (27/10/2017)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất thuộc Điểm dân cư nông thôn Cây Lim, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tịnh chuyển giao bán đấu giá theo quy định.
Thông báo đấu giá nhà và đất xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn (27/10/2017)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chuyển giao bán đấu giá để đảm bảo thi hành án, gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà cấp IV) thuộc thửa đất số 1274, tờ bản đồ số 7; địa chỉ: Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:
Thông báo đấu giá 04 lô đất xã nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (27/10/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 48 lô đất thị trấn Di Lang, huyện Sơn Hà (27/10/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web