Lượt truy cập: 83408
Đang trực tuyến: 14
Thông báo đấu giá 10 lô xe mô tô, xe máy phế liệu (10/10/2017)
Tên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 15 lô đất Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (10/10/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 24 lô đất Khu A Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (10/10/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 11 lô đất thuộc Khu dân cư Cống Bàu Sấu, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa (10/10/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 02 thửa đất và tài sản gắn liền với đất, xã Nghĩa An, Tp Quảng Ngãi (28/9/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 04 lô đất thuộc Khu dân cư Bao Cúc, tổ dân phố 4, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ (28/9/2017)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá tài sản thi hành án (26/9/2017)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chuyển giao bán đấu giá để đảm bảo thi hành án, gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà cấp IV) thuộc thửa đất số 1274, tờ bản đồ số 7; địa chỉ: Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web