Lượt truy cập: 83422
Đang trực tuyến: 28
Ngày đưa:  28/09/2017 08:26:28 AM

Thông báo đấu giá 11 lô đất thuộc Khu dân cư Cống Bàu Sấu, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: UBND xã Nghĩa Phương; địa chỉ: Thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 11 lô đất thuộc Khu dân cư Cống Bàu Sấu, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá

TT

KH lô

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ tham gia (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Lô 14

125,0

100.000.000

100.000

15.000.000

5.000.000

2

Lô 15

125,0

100.000.000

100.000

15.000.000

5.000.000

3

Lô 19

219,5

74.000.000

100.000

15.000.000

5.000.000

4

Lô 20

203,0

65.000.000

100.000

10.000.000

5.000.000

5

Lô 21

203,0

65.000.000

100.000

10.000.000

5.000.000

6

Lô 22

203,0

65.000.000

100.000

10.000.000

5.000.000

7

Lô 23

203,0

65.000.000

100.000

10.000.000

5.000.000

8

Lô 24

203,0

65.000.000

100.000

10.000.000

5.000.000

9

Lô 25

203,0

65.000.000

100.000

10.000.000

5.000.000

10

Lô 26

203,0

65.000.000

100.000

10.000.000

5.000.000

11

Lô 28

203,0

65.000.000

100.000

10.000.000

5.000.000

Tổng cộng

2.093,5

794.000.000

 

 

 

 

 

 

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ 0,5% giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết và thông báo cho đến ngày 17/10/2017 (giờ hành chính) tại 11 lô đất thuộc Khu dân cư Cống Bàu Sấu, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút, ngày 17/10/2017 (trong giờ hành chính) tại UBND xã Nghĩa Phương hoặc tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

 + Tại UBND xã Nghĩa Phương: Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 17/10/2017 (trong giờ hành chính).

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút, ngày 17/10/2017 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham giá đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao Giấy CMND, Hộ khẩu, nếu vợ chồng có Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 20/10/2017 tại Hội trường UBND xã Nghĩa Phương; địa chỉ: Thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Bảo Linh.
Các tin tức khác
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web