Lượt truy cập: 83420
Đang trực tuyến: 26
Ngày đưa:  10/10/2017 03:54:20 PM

Thông báo đấu giá 15 lô đất Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: UBND thị trấn Sông Vệ; địa chỉ: Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích lô đất

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ

(đồng)

Tiền đặt trước 15% (làm tròn) (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Lô số 01

192,5

580.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

2

Lô số 02

200,0

550.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

3

Lô số 03

200,0

550.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

4

Lô số 07

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

5

Lô số 08

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

6

Lô số 09

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

7

Lô số 11

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

8

Lô số 19

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

9

Lô số 20

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

10

Lô số 21

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

11

Lô số 22

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

12

Lô số 23

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

13

Lô số 24

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

14

Lô số 25

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

15

Lô số 26

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

5.680.000.000

 

 

 

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ 0,5% giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 24/10/2017 (giờ hành chính) tại 15 lô đất thuộc Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại UBND thị trấn Sông Vệ: Từ ngày 11/10/2017 đến 16 giờ 30 phút, ngày 24/10/2017 (trong giờ hành chính).

- Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút, ngày 24/10/2017 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời giam, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại UBND thị trấn Sông Vệ: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 24/10/2017 (trong giờ hành chính).

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút, ngày 24/10/2017 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá, phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao giấy CMND, Hộ khẩu, nếu vợ chồng có Giấy đăng ký kết hôn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27/10/2017 tại Hội trường UBND thị trấn Sông Vệ; địa chỉ: Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Bảo Linh.
Các tin tức khác
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web