Lượt truy cập: 83423
Đang trực tuyến: 28
Ngày đưa:  10/10/2017 03:56:06 PM

Thông báo đấu giá 10 lô xe mô tô, xe máy phế liệu

Tên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Công an thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 160, đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng, bán riêng theo từng lô tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước do Công an thành phố Quảng Ngãi chuyển giao đấu giá theo quy định, cụ thể:

Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước của từng lô tài sản đưa ra đấu giá

TT

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Lô 01: 10 xe mô tô, xe máy bán phế liệu

3.000.000

50.000

600.000

2

Lô 02: 10 xe mô tô, xe máy bán phế liệu

3.000.000

50.000

600.000

3

Lô 03: 10 xe mô tô, xe máy bán phế liệu

3.000.000

50.000

600.000

4

Lô 04: 10 xe mô tô, xe máy bán phế liệu

3.000.000

50.000

600.000

5

Lô 05: 10 xe mô tô, xe máy bán phế liệu

3.000.000

50.000

600.000

6

Lô 06: 10 xe mô tô, xe máy bán phế liệu

3.000.000

50.000

600.000

7

Lô 07: 10 xe mô tô, xe máy bán phế liệu

3.000.000

50.000

600.000

8

Lô 08: 10 xe mô tô, xe máy bán phế liệu

3.000.000

50.000

600.000

9

Lô 09: 10 xe mô tô, xe máy bán phế liệu

3.000.000

50.000

600.000

10

Lô 10: 08 xe mô tô, xe máy bán phế liệu

3.000.000

50.000

600.000

 

Tổng cộng

30.000.000

500.000

6.000.000

Thời gian, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 13/10/2017 (giờ hành chính) tại kho của Công an thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 160, đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết và thông báo đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút, ngày 16/10/2017 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết và thông báo đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút, ngày 16/10/2017 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Phiếu đăng ký tham gia dấu giá, bản sao Giấy CMND, Giấy CNĐKKD (nếu là tổ chức).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19/10/2017 tại Trung tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và muốn biết chi tiết trực tiếp liên hệ đến Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Xuân Nương
Các tin tức khác
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web