Lượt truy cập: 97303
Đang trực tuyến: 57
Ngày đưa:  04/01/2018 07:24:13 AM

Thông báo đấu giá 21 lô đất ở thuộc Công trình: Khu dân cư phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa (gần chợ trung tâm thị trấn La Hà)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá 21 lô đất ở thuộc Công trình: Khu dân cư phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa (gần chợ trung tâm thị trấn La Hà); địa điểm: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa chuyển giao đấu giá theo quy định.

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá

TT

KH lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ (đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá (đồng)

 

Liên kế LK-3

2.373

14.085.000.000

 

 

 

 

 

 

1

LK-3:01

141,5

877.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

2

LK-3:02

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

3

LK-3:03

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

4

LK-3:04

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

5

LK-3:05

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

6

LK-3:06

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

7

LK-3:07

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

8

LK-3:08

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

9

LK-3:09

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

10

LK-3:10

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

11

LK-3:11

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

12

LK-3:12

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

13

LK-3:13

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

14

LK-3:14

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

15

LK-3:15

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

16

LK-3:16

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

17

LK-3:17

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

18

LK-3:18

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

19

LK-3:19

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

20

LK-3:20

110

649.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

21

LK-3:21

141,5

877.000.000

500.000

100.000.000

5.000.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ 0,5% giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết và thông báo đấu giá tài sản cho đến ngày 22/01/2018 (giờ hành chính) tại 21 lô đất ở thuộc Công trình: Khu dân cư phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa (gần chợ trung tâm thị trấn La Hà); địa điểm: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa và Trung tâm: Từ ngày niêm yết và thông báo đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 22/01/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Sau khi nhận hồ sơ tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa trong thời hạn: Từ ngày niêm yết và thông báo đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 22/01/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/01/2018 đến 11 giờ, ngày 24/01/2018 (trong giờ hành chính); phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa số 3751.0.1037596.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Tư Nghĩa (quy định cụ thể trong Quy chế cuộc đấu giá).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/01/2018 tại Hội trường UBND thị trấn La Hà.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa - Quốc lộ 1A, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0914.684768 (Đ/c Thắng) hoặc Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Hoàng Lâm
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web