Lượt truy cập: 97305
Đang trực tuyến: 59
Ngày đưa:  09/01/2018 02:48:32 PM

Thông báo đấu giá 19 lô khu A và 15 lô đất Khu B thuộc dự án: Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: UBND thị trấn Sông Vệ; địa chỉ: Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 19 lô đất Khu A và 15 lô đất Khu B thuộc dự án: Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá:

TT

KH lô

Diện tích lô đất

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ tham gia (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá (đồng)

Khu A thuộc dự án: Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa

01

01

192,5

580.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

02

02

200,0

550.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

03

03

200,0

550.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

04

04

192,5

630.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

05

06

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

06

07

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

07

08

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

08

09

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

09

13

192,5

630.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

10

15

200,0

550.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

11

16

192,5

580.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

12

17

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

13

18

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

14

19

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

15

20

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

16

21

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

17

22

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

18

23

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

19

24

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

Tổng

2.756

8.070.000.000

 

 

 

Khu B thuộc dự án: Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa

01

01

192,5

580.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

02

02

200,0

550.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

03

03

200,0

550.000.000

500.000

75.000.000

5.000.000

04

07

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

05

08

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

06

09

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

07

11

115,5

360.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

08

19

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

09

20

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

10

21

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

11

22

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

12

23

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

13

24

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

14

25

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

15

26

115,5

320.000.000

200.000

45.000.000

5.000.000

Tổng

1.978,5

5.680.000.000

 

 

 

               

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ 0,5% giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 30/01/2018 (trong giờ hành chính) tại Khu A và Khu B thuộc dự án: Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo); địa chỉ: Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 30/01/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm và tại UBND thị trấn Sông Vệ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 30/01/2018 (trong giờ hành chính).

+ Tại UBND thị trấn Sông Vệ: Từ ngày 26/01/2018 đến 16 giờ, ngày 30/01/2018 (trong giờ hành chính).

- Thời hạn, phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm từ ngày 26/01/2018 đến 16 giờ, ngày 30/01/2018 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá, nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao giấy CMND, Hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn (đối với vợ chồng).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 02/02/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Sông Vệ.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại UBND thị trấn Sông Vệ hoặc Trung tâm - địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Mai Phương.
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web