Lượt truy cập: 97307
Đang trực tuyến: 61
Ngày đưa:  09/01/2018 02:52:46 PM

Thông báo đấu giá 05 lô đất/thửa đất thuộc các điểm dân cư lẻ tẻ trên địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (nay là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp - Sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất/thửa đất thuộc các điểm dân cư lẻ tẻ trên địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh do UBND xã Tịnh Phong chuyển giao bán đấu giá theo quy định.

Tên lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất đưa ra bán đấu giá, cụ thể:

TT

Lô/thửa

Diện tích lô đất

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ

(đồng)

Tiền đặt trước 15% (làm tròn) (đồng)

Bước giá (đồng)

I

Điểm 2: Khu dân cư Phong Niên Thượng

1

Lô số 04

138

300.000.000

200.000

45.000.000

4.500.000

2

Lô số 05

138

300.000.000

200.000

45.000.000

4.500.000

3

Lô số 06

138

300.000.000

200.000

45.000.000

4.500.000

II

Điểm 7: Khu dân cư Thế Lợi

4

Lô số 04

131,5

167.000.000

100.000

25.000.000

2.600.000

III

Điểm 8: Khu dân cư Thế Lợi

5

Lô số 03

155,3

350.000.000

200.000

52.000.000

5.300.000

 

Tổng cộng

 

 

1.417.000.000

 

 

 

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí phải nộp khi làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết và thông báo cho đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá tài sản 02 ngày tại điểm 2, khu dân cư Phong Niên Thượng; điểm 7, điểm 8 khu dân cư Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ và bán hồ sơ tham gia đấu giá; nộp và nhận hồ sơ; nộp tiền đặt trước tại UBND xã Tịnh Phong, cụ thể:

- Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/01/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 08/02/2018 (trong giờ hành chính).

- Nộp và nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nộp tiền đặt trước: Ngày 07/02/2018 đến 16 giờ 00 phút, ngày 08/02/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ và bán hồ sơ tham gia đấu giá; nộp và nhận hồ sơ; nộp tiền đặt trước tại Trung tâm: Từ ngày thông báo về việc đăng ký và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đến 17 giờ 00 phút, ngày 08/02/2018 (cụ thể nêu trong Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm ban hành).

Thời gian tổ chức cuộc/phiên bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09/02/2018 tại Hội trường UBND xã Tịnh Phong.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến UBND xã Tịnh Phong; địa chỉ: Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.02217136 hoặc Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Bảo Linh

Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web