Lượt truy cập: 97311
Đang trực tuyến: 65
Ngày đưa:  09/01/2018 02:57:07 PM

Thông báo đấu giá hình thức tháo, dỡ, thu hồi vật tư, vật liệu,... dự án Công trình Hồ chứa nước Nước Trong

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6; địa chỉ: Số 112, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng tài sản tài sản thanh lý theo hình thức tháo, dỡ, thu hồi vật tư, vật liệu,... dự án Công trình Hồ chứa nước Nước trong tại xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6, cụ thể: Đường dây 35KV từ cột 120 đến cột 123 (phần đã dỡ); Đường dây 0,4KV và hệ thống chiếu sáng; Trạm biến áp: 02 máy biến áp 630KVA-35/0,4KV và 01 máy biến áp 400KVA-35/0,4KV.

Giá khởi điểm: 291.554.000 đồng (Hai trăm chín mươi mốt triệu năm trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 và Trung tâm không khấu trừ bất kỳ một khoản chi phí nào cho người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá. Trường hợp đấu giá thành thì Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 xuất hóa đơn không có thuế giá trị gia tăng cho người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.

Tiền đặt trước: 58.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 22/01/2018 (giờ hành chính) tại Công trình Hồ chứa nước Nước Trong; địa chỉ: Xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 22/01/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 22/01/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân); Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25/01/2018 tại Trung Tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Dương Thùy.
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web