Lượt truy cập: 97306
Đang trực tuyến: 60
Ngày đưa:  09/01/2018 03:12:26 PM

Thông báo đấu giá 27 lô đất thuộc Khu dân cư Gò Dúi, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: UBND xã Nghĩa Thắng; địa chỉ: Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 27 lô đất thuộc Khu dân cư Gò Dúi, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, cụ thể:

Khu đất, ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá:

 

 

Khu
đất

STT

Ký hiệu
lô đất

Diện tích
 (m2)

Giá
khởi điểm (đồng)

Tiền mua
hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước
 (đồng)

Bước giá
(đồng)

C

1

26

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

2

27

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

3

28

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

D

4

30

268,75

85.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

5

31

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

6

32

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

7

33

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

8

34

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

9

35

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

10

36

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

E

11

41

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

12

42

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

13

43

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

14

44

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

15

45

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

16

46

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

17

47

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

18

48

250,00

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

F

19

49

268,75

85.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

20

50

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

21

51

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

22

52

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

23

53

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

24

54

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

25

55

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

26

56

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

27

57

262,50

79.000.000

100.000

10.000.000

3.000.000

Tổng cộng

27 lô

 

 

2.145.000.000

2.700.000

270.000.000

 

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ 0,5% giá trúng đấu giá; phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp (nếu có) theo quy định. 

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá cho đến ngày 26/01/2018 (giờ hành chính) tại 27 lô đất thuộc Khu dân cư Gò Dúi, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm, UBND xã Nghĩa Thắng: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 29/01/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 29/01/2018 (trong giờ hành chính).

 + Tại UBND xã Nghĩa Thắng: Từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút, ngày 29/01/2018 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham giá đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao Giấy CMND, Hộ khẩu, nếu vợ chồng có Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 01/02/2018 tại Hội trường UBND xã Nghĩa Thắng.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến UBND xã Nghĩa Thắng hoặc Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Kim Liên.
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web