Lượt truy cập: 97336
Đang trực tuyến: 90
Ngày đưa:  23/01/2018 07:58:09 AM

Thông báo đấu giá tài sản vi phạm hành chính

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là PC46); địa chỉ: Số 509, đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước của tài sản:

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Nguyên hiện trạng lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước; cụ thể: 04 cái bàn chỉnh âm thanh lớn, 01 cái bàn chỉnh âm thanh nhỏ, 01 cái loa kéo nhỏ, 03 cái micro, 03 cái lọc âm, 07 cái đàn dây.

14.400.000

50.000

2.800.000

200.000

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 26/01/2018 (giờ hành chính) tại Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 509, đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/01/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/01/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) và các giấy tờ có liên quan; Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 29/01/2018 tại Trung Tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Dương Thùy.
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web