Lượt truy cập: 97334
Đang trực tuyến: 88
Ngày đưa:  23/01/2018 08:05:57 AM

Thông báo đấu giá 10 lô đất thuộc KDC Bầu Dài và chợ Đức Nhuận, xã Đức Nhuận và 20 lô đất ở thuộc công trình: KDC phía Tây đường Bồ Đề - Đức Lợi - Mỹ Á, huyện Mộ Đức

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức; địa chỉ: Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 10 lô đất thuộc khu dân cư Bầu Dài và chợ Đức Nhuận, xã Đức Nhuận và 20 lô đất ở thuộc công trình: Khu dân cư phía Tây đường Bồ Đề - Đức Lợi - Mỹ Á, thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức.

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá:

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích lô đất

(m2)

Giá khởi điểm  (đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước 15% (làm tròn)

(đồng)

Bước giá (đồng)

Khu dân cư phía Tây đường Bồ Đề - Đức Lợi - Mỹ Á,

thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức

1

Lô A1

180

70.000.000

100.000

10.000.000

1.000.000

2

Lô A2

180

70.000.000

100.000

10.000.000

1.000.000

3

Lô A3

180

70.000.000

100.000

10.000.000

1.000.000

4

Lô A4

180

70.000.000

100.000

10.000.000

1.000.000

5

Lô A5

180

70.000.000

100.000

10.000.000

1.000.000

6

Lô A6

180

70.000.000

100.000

10.000.000

1.000.000

7

Lô A7

180

80.000.000

100.000

12.000.000

1.000.000

8

Lô A8

180

80.000.000

100.000

12.000.000

1.000.000

9

Lô A9

180

80.000.000

100.000

12.000.000

1.000.000

10

Lô A10

180

80.000.000

100.000

12.000.000

1.000.000

11

Lô A11

180

80.000.000

100.000

12.000.000

1.000.000

12

Lô A12

251

110.000.000

100.000

16.000.000

1.000.000

13

Lô B1

192

150.000.000

100.000

22.000.000

1.000.000

14

Lô B2

192

130.000.000

100.000

19.000.000

1.000.000

15

Lô B3

192

130.000.000

100.000

19.000.000

1.000.000

16

Lô B4

192

130.000.000

100.000

19.000.000

1.000.000

17

Lô B5

192

130.000.000

100.000

19.000.000

1.000.000

18

Lô B6

192

130.000.000

100.000

19.000.000

1.000.000

19

Lô B7

192

130.000.000

100.000

19.000.000

1.000.000

20

Lô B8

281

170.000.000

100.000

25.000.000

1.000.000

Tổng cộng

3.856

2.030.000.000

2.000.0000

297.000.000

 

Khu dân cư Bầu Dài và chợ Đức Nhuận, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức

01

Lô số 06

125,0

175.000.000

100.000

26.000.000

1.000.000

02

Lô số 07

122,0

170.800.000

100.000

25.000.000

1.000.000

03

Lô số 08

128,0

179.200.000

100.000

26.000.000

1.000.000

04

Lô số 09

125,0

175.000.000

100.000

26.000.000

1.000.000

05

Lô số 10

123,0

172.200.000

100.000

25.000.000

1.000.000

06

Lô số 11

120,0

168.000.000

100.000

25.000.000

1.000.000

07

Lô số 12

119,0

166.600.000

100.000

24.000.000

1.000.000

08

Lô số 13

121,0

169.400.000

100.000

25.000.000

1.000.000

09

Lô số 14

118,0

165.200.000

100.000

24.000.000

1.000.000

10

Lô số 15

118,0

165.200.000

100.000

24.000.000

1.000.000

Tổng cộng

1.219,0

1.706.600.000

1.000.000

250.000.000

 

 

                   

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm phí trước bạ và lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 05/02/2018 (trong giờ hành chính) tại 10 lô đất thuộc khu dân cư Bầu Dài và chợ Đức Nhuận, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức và 20 lô đất ở thuộc công trình: Khu dân cư phía Tây đường Bồ Đề - Đức Lợi - Mỹ Á, thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đối với 10 lô đất thuộc khu dân cư Bầu Dài và chợ Đức Nhuận, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 05/02/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức hoặc UBND xã Đức Nhuận.

- Đối với 20 lô đất ở thuộc công trình: Khu dân cư phía Tây đường Bồ Đề - Đức Lợi - Mỹ Á, thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 06/02/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức hoặc UBND xã Đức Phong.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối với 10 lô đất thuộc khu dân cư Bầu Dài và chợ Đức Nhuận, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức:

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 05/02/2018 (trong giờ hành chính).

+ Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức và UBND xã Đức Nhuận: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 05/02/2018).

- Đối với 20 lô đất ở thuộc công trình: Khu dân cư phía Tây đường Bồ Đề - Đức Lợi - Mỹ Á, thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức:

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 06/02/2018 (trong giờ hành chính).

+ Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức và UBND xã Đức Phong: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 ngày 06/02/2018.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá, nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao giấy CMND, Hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn (đối với vợ chồng).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

- Đối với 10 lô đất thuộc khu dân cư Bầu Dài và chợ Đức Nhuận, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/02/2018 tại Hội trường UBND xã Đức Nhuận.

- Đối với 20 lô đất ở thuộc công trình: Khu dân cư phía Tây đường Bồ Đề - Đức Lợi - Mỹ Á, thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 09/02/2018 tại Hội trường UBND xã Đức Phong.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức hoặc Trung tâm - địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Mai Phương.
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web