Lượt truy cập: 97340
Đang trực tuyến: 94
Ngày đưa:  31/01/2018 04:30:16 PM

Thông báo đấu giá phá, dỡ, thu dọn xà bần, thu hồi vật tư, vật liệu,... các hạng mục công trình xây dựng, vật kiến trúc của Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi; Địa chỉ: Số 52, đường đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng tài sản thanh lý theo hình thức tháo, phá, dỡ, thu dọn xà bần, thu hồi vật tư, vật liệu,... các hạng mục công trình xây dựng, vật kiến trúc của Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: Nhà nghỉ 03 tầng, năm xây dựng: 1985; nhà hàng 02 tầng, năm xây dựng: 1985; nhà căn tin, năm xây dựng: 1985; khu làm việc, năm xây dựng: 1985; nhà bảo vệ, năm xây dựng: 2005, nhà bếp, năm xây dựng: 2004; tường rào cổng ngõ, năm xây dựng: 1985;  sân bê tông, năm xây dựng: 1985.

Giá khởi điểm: 115.212.000 đồng. Giá khởi điểm này đã trừ tất cả các khoản chi phí tháo, phá, dỡ, dọn xà bần, thu hồi vật tư, vật liệu,... để trả lại mặt bằng sạch đến cốt nền của Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tiền đặt trước: 23.000.000 đồng (hai mươi ba triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 06/02/2018 (giờ hành chính) tại Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 54, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và phát phiếu trả giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 06/02/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm và bỏ phiếu trả giá vào Thùng phiếu trong thời hạn: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 06/02/2018 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân); Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 13 giờ 45 phút, ngày 09/02/2018 tại Trung Tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Bảo Linh
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web