Lượt truy cập: 97256
Đang trực tuyến: 11
   Thông báo, Thông tin nổi bật
Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi (nay là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi - Sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá tài sản của Hộ gia đình ông Nguyễn Tuấn, gồm: Quyền...
Thông báo đấu giá phá, dỡ, thu dọn xà bần, thu hồi vật tư, vật liệu,... các hạng mục công trình xây dựng, vật kiến trúc của Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Kỳ
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chuyển giao, gồm:
Thông báo đấu giá điện thoại di động và linh kiện điện thoại
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  Tin tức, sự kiện      Xem thêm
()
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web