Lượt truy cập: 97332
Đang trực tuyến: 86
Thông báo đấu giá tài sản của Công ty TNHH chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Kỳ (31/1/2018)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chuyển giao, gồm:
Thông báo đấu giá phá, dỡ, thu dọn xà bần, thu hồi vật tư, vật liệu,... các hạng mục công trình xây dựng, vật kiến trúc của Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi (31/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (31/1/2018)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi (nay là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi - Sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá tài sản của Hộ gia đình ông Nguyễn Tuấn, gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã được kê biên, định giá để bảo đảm thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chuyển giao bán đấu giá theo quy định, cụ thể:
Thông báo tài sản là quần, áo, đồng hồ... là tài sản vi phạm hành chính (23/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá điện thoại và linh kiện điện thoại (23/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá điện thoại di động và linh kiện điện thoại (23/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 10 lô đất thuộc KDC Bầu Dài và chợ Đức Nhuận, xã Đức Nhuận và 20 lô đất ở thuộc công trình: KDC phía Tây đường Bồ Đề - Đức Lợi - Mỹ Á, huyện Mộ Đức (23/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá quần áo các loại là tài sản vi phạm hành chính (23/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá tài sản vi phạm hành chính (23/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 27 lô đất thuộc Khu dân cư Gò Dúi, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa (9/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá Nhà máy xử lý cành, lá cây quế thành tinh dầu Trà Bồng (9/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá hình thức tháo, dỡ, thu hồi vật tư, vật liệu,... dự án Công trình Hồ chứa nước Nước Trong (9/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 05 lô đất/thửa đất thuộc các điểm dân cư lẻ tẻ trên địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (9/1/2018)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp (nay là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp - Sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất/thửa đất thuộc các điểm dân cư lẻ tẻ trên địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh do UBND xã Tịnh Phong chuyển giao bán đấu giá theo quy định.
Thông báo đấu giá 19 lô khu A và 15 lô đất Khu B thuộc dự án: Khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa (9/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 18 lô đất ở thuộc công trình Khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà (5/1/2018)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá 21 lô đất ở thuộc Công trình: Khu dân cư phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa (gần chợ trung tâm thị trấn La Hà) (4/1/2018)
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá 21 lô đất ở thuộc Công trình: Khu dân cư phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn huyện Tư Nghĩa (gần chợ trung tâm thị trấn La Hà); địa điểm: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa chuyển giao đấu giá theo quy định.
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web