Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận
Ngày đưa:  31/01/2018 04:28:55 PM In bài
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi (nay là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi - Sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá tài sản của Hộ gia đình ông Nguyễn Tuấn, gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã được kê biên, định giá để bảo đảm thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chuyển giao bán đấu giá theo quy định, cụ thể:

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất kê biên: Theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số P971032 vào sổ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số 01775QSDĐ/ 565/2000/ QĐ-UB (H) ngày 22/10/2000 (nay qua đo đạt thực tế theo Trích lục từ bản đồ địa chính đo vẽ năm 2007), Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 07/QĐ-CCTHA ngày 18/5/2015 của Chấp hành viên Chi Cục THA dân sự huyện Bình Sơn, Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 28/5/2015 thì diện tích đất kê biên: 707 m2, trong đó: 200 m2 đất ở, 507 m2 đất vườn thuộc thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73; địa chỉ thửa đất: Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Giới cận của thửa đất: Phía Đông giáp đường đất; phía Tây giáp thửa đất 137; phía Nam giáp đường đi và thửa 151; phía Bắc giáp đường đất.

Nhà và công trình vật kiến trúc trên đất:

- Nhà trên: Nhà cấp IVB; kết cấu: Móng đá, tường xây gạch, nền lát gạch hoa, mái lợp tôn prôximăng có xi nô; diện tích 57,92 m2.

- Nhà dưới: Nhà cấp IVC; kết cấu: Móng đá, tường xây gạch, nền lát gạch hoa, mái lợp tôn prôximăng, tường phía sau không tô trát; diện tích 23,1 m2.

- Nhà phía sau: Móng đá, tường xây gạch, nền láng xi măng, mái lợp tôn prôximăng, phía sau không tô trát; diện tích 29,16 m2.

-              Nhà vệ sinh: Tường xậy gạch, mái lợp tôn prô xi măng, bể tự hoại, nền láng xi măng; diện tích: 3,315 m2.

-              Nhà tắm: Tường xây gạch, mái lợp tôn prô xi măng, nền láng xi măng; diện tích 5,5 m2.

-              Hồ cá: Xây gạch thể tích 83,95 m3.

-              Giếng nước pi bêtông đường kính nhỏ hơn 1m, sâu 5m.

-              Sân phơi: 82,12 m2.

-              Tường rào cổng ngõ: Kết cấu móng đá, tường xây gạch, trụ gạch, diện tích 59,18 m2 đã hư hỏng.

- Kê biên cây cối trên đất: 02 cây dừa đang cho quả; 06 cây xà cừ đường kính 7 - 10 cm; 03 cây xoài chưa cho quả; 15 cây chuối chưa cho quả; 02 cây keo lai 10 - 14 cm.

Nhà chưa làm thủ tục đăng ký cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu.

Giá khởi điểm: 213.341.633 đồng (hai trăm mười ba triệu ba trăm bốn mươi mốt nghìn sáu trăm ba mươi ba đồng).

 Địa điểm, thời hạn, trưng bày xem thực tế tài sản bán đấu giá: Từ ngày niêm yết và Thông báo công khai cho đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá tài sản 02 ngày tại thửa đất số 138, tờ bản đồ số 73, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

 Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo về việc đăng ký và tổ chức bán đấu giá tài sản cho đến 11 giờ 00 phút, ngày 28/02/2018 tại Trung tâm.

 Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản: Dự kiến vào lúc 13 giờ 45 phút, ngày 02/3/2018 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và muốn biết chi tiết liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh, đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837015, 3837018, 3837266 hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, điện thoại 02553511.103./.

Bảo Linh

Bản quyền ©2015 Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi