Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Nghị định số 17/2010/NĐ-CP: Nghị định về bán đấu giá tài sản
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 17/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 4/3/2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định về bán đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực Hành chính
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại