Lượt truy cập: 105251
Đang trực tuyến: 15
RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh tin cung cấp

Stt Kênh tin Liên kết Chi tiết
1. Trang chủ http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=64 Chi tiết
2. Thông báo bán đấu giá http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=76 Chi tiết
3. Tiêu chí http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=46 Chi tiết
4. Tin hoạt động nông thôn mới http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=47 Chi tiết
5. Giới thiệu http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=1 Chi tiết
6. Chức năng, nhiệm vụ http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=14 Chi tiết
7. Cơ cấu tổ chức http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=15 Chi tiết
8. Bản đồ đến Trung tâm http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=20 Chi tiết
9. Đăng ký đấu giá tài sản http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=80 Chi tiết
10. Uỷ quyền bán tài sản http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=81 Chi tiết
11. Hồ sơ - Biểu mẫu http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=82 Chi tiết
12. Thủ tục đấu giá tài sản http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=83 Chi tiết
13. Thủ tục gửi bán tài sản http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=84 Chi tiết
14. Tin tức, sự kiện http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=3 Chi tiết
15. Tài sản còn bán đấu giá http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=77 Chi tiết
16. Thông tin – Thông báo http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=57 Chi tiết
17. Lịch phiên bán đấu giá http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=7 Chi tiết
18. Mức thu phí đấu giá http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=73 Chi tiết
19. Văn bản mới http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=85 Chi tiết
20. Hướng dẫn- Thủ tục http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=12 Chi tiết
21. Hình ảnh http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=30 Chi tiết
22. Video clip http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=32 Chi tiết
23. Hỏi - đáp http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=61 Chi tiết
24. Thông tin cần biết http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=48 Chi tiết
25. Đăng ký - Uỷ quyền http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=79 Chi tiết
26. Sơ đồ web http://daugia.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=72 Chi tiết

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ site này.

   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web