Lượt truy cập: 109388
Đang trực tuyến: 90
Gởi bởi: Lê Thị Kim Dinh. Ngày: 3/7/2015

Tôi Tên Lê Thị Kim Dinh Sinh Năm 1968 ở Cẩm Thành - Quảng Ngãi Hiện nay tôi công tác tại tỉnh An Giang và đang làm hồ sơ thuyên chuyển về Cần Thơ. Tôi không còn bản khai sinh nào hết. Vậy tôi phải làm lại khai sinh để hoàn tất hồ sơ gấp, phải cần có những thủ tục gì. Xin được tư vấn giúp đỡ . tôi xin chân thành cảm ơn

 Bà Lê Thi Kim Dinh có hỏi đã đăng ký khai sinh năm 1968 tại xã Cầm Thành, tỉnh Quảng Ngãi nhưng không còn bản chính Giấy khai sinh và muốn làm lại Giấy khai sinh để hoàn tất hồ sơ. Trường hợp của bà, tôi xin trả lời như sau:

 

Bà Lê Thi Kim Dinh đã đăng ký khai sinh tại xã Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi vào năm 1968 nhưng hiện nay không còn bản chính Giấy khai sinh. Vì hiện nay Sổ bộ đăng ký khai sinh năm 1968 tại tỉnh Quảng Ngãi không còn lưu trữ nên bà Dinh muốn có Giấy khai sinh phải tiến hành làm thủ tục đăng ký lại việc sinh. Tuy nhiên vì xã Cẩm Thành trước đây hiện nay bao gồm rất nhiều phường của thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nên bà Dinh phải xác định trước đây ở khu vực nào để có thể xác định được phường hiện nay và bà Dinh có thể lựa chọn nơi để đăng ký lại việc sinh theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đương sự đăng ký thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc sinh trước đây thực hiện việc đăng ký lại. Bà Dinh có thể liên hệ UBND cấp xã nơi bà thường trú để được hướng dẫn, giải quyết.

(Luật gia Thanh Hương)
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web