Lượt truy cập: 168163
Đang trực tuyến: 11
   Thông báo, Thông tin nổi bật
Thông báo đấu giá 35 lô đất thuộc KDC Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ và 03 lô đất thuộc KDC thị trấn Sông Vệ (Điểm trường THCS cũ)
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá toàn bộ Khách sạn Đông Phương; địa chỉ: Xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông báo đấu giá 37 lô đất ở thuộc Khu dân cư phía Nam C19, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông báo đấu giá yaif sản là tháo, phá, dỡ, thu dọn xà bần, thu hồi vật tư, vật liệu,... dãy phòng học 02 tầng phía Đông thuộc Trường THPT số 01 Đức Phổ
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  Tin tức, sự kiện      Xem thêm
()
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web