Lượt truy cập: 341383
Đang trực tuyến: 7
   Thông báo, Thông tin nổi bật
Nguyên hiện trạng tàu cá số đăng ký QNg-97346-TS
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Nguyên hiện trạng 01 tàu cá, số đăng ký QNg-92849-TS
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyên hiện trạng tàu cá số đăng ký QNg-97655-TS
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Quyền sử dụng đất và TSGLVĐ thuộc Thửa đất số 1341, tờ bản đồ số 01, địa chỉ: Tổ 8 (nay là tổ 3), phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  Tin tức, sự kiện      Xem thêm
()
  Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản      Xem thêm
THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, CHI PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(12/1/2022)
Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá tài sản theo Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản
   Thông tin cần biết
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web